flag

Attariya Municipality

Attariya Municipality

अत्तरीया नगरपालिका

स्थापितः वि.सं. २०७१

जनसंख्याः       ७२५२१  पुरुषः ३४६३०     महिलाः ३७८९१

कूल परिवार (HOUSEHOLD) संख्या : १३७४५

वडा संख्याः       १३  क्षेत्रफलः १५२.४० .कि.मि

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय नगरपालिका अनुदान (०७१/७२): ५१९७६०००

संघिय मामिला स्था.वि.मन्त्रालय स्थानीय विकास शुल्क (०७१/७२):

एम.सि./पि.एम. नतिजा

टेलिफोनः

फ्याक्सः

इमेल

वेवसाइट