Visit Website for local level and GIS map
Nepal Flag

  "Making Cities Autonomous, Prosperous and Self-reliant"

Ashok Kumar Byanju Shrestha

Ashok Kumar Byanju Shrestha

President

Mayor of Dhulikhel Municipality, Kavrepalanchowk, Pradesh 3

Mobile : 9851073175

Email : askbyanju@gmail.com

Kabita Dhungana

Kabita Dhungana

Vice President

Deputy Mayor of Belkotgadhi Municipality, Nuwakot, Pradesh 3

Mobile : 9851165730, 9851253009

Email : nirjhara.dhungana@gmail.com

Bhim Prasad Dhungana

Bhim Prasad Dhungana

General Secretary

Mayor of Nilkantha Municipality, Dhadhing, Pradesh 3

Mobile : 9851007101

Email : bim.dhading@gmail.com

Lal Kishor Shah

Lal Kishor Shah

Deputy General Secretary

Mayor of Janakpur Sub Metropolitan City, Dhanusha, Pradesh 2.

Mobile : 9854021720

Email : mayor@janakpurmun.gov.np

Ghanshyam Pandey

Ghanshyam Pandey

Treasurer

Mayor of Tulsipur Sub Metropolitan City, Dang, Pradesh 5.

Mobile : 9857823885

Email : mayor.tulsipur@gmail.com, pandeygs2002@gmail.com

Hariprabha Khadgi Shrestha

Hariprabha Khadgi Shrestha

Joint treasurer

Deputy Mayor of Kathmandu Metropolitan City, Pradesh 3.

Mobile : 9841450357, 9851279899

Email : hpkhadgi.shrestha@gmail.com

Sanju Kumari Chaudhari

Sanju Kumari Chaudhari

Member

Deputy Mayor of Kohalpur Municipality, Banke, Pradesh 5.

Mobile : 9857059439

Email : srsubedi07@gmail.com

Nirpa Bahadur Odd

Nirpa Bahadur Odd

Mayor of Dhangadhi Sub Metropolitan City, Kailali, Pradesh 7.

Mobile : 9858423074

Email : mayor@dhangadhimun.gov.np

Dev Kumar Subedi

Dev Kumar Subedi

Member

Mayor of Birendranagar Municipality, Surkhet, Karnali Pradesh

Mobile : 9848062003,4

Email : subedidevkumar@gmail.com

Mahesh Kharel

Mahesh Kharel

Member

Mayor of Panchkhal Municipality, Kavrepalanchowk, Pradesh 3.

Mobile : 9851269111

Email : kharelm@gmail.com