अनुदान सँगै ऋण लिएरै भएपनि कर्णाली बनाउन जुटे स्थानीय सरकार