न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम१८ र १९ माघ २०७७अत्तरिया, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश