प्रदेश १ मा स्वास्थ्य सामग्री बितरण कार्यक्रम समापन