महिला विभागको नियमित बैठक बारे

महिला विभागको नियमित बैठक बारे

FSM राष्ट्रिय कार्यशाला सम्बन्धमा

राष्ट्रिय कार्यशाला सम्बन्धमा

समवेदना तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जली

समवेदना तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जली

Job Description for "Administrative and Finance Manager"

Job Description for "Administrative and Finance Manager"

उत्कृष्ट नगरपालिकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने बारे

उत्कृष्ट नगरपालिकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने बारे

तालिममा सहभागिता बारे ।

तालिममा सहभागिता बारे ।

विपत जोखिम सर्तकता र पूर्व तयारी समन्वय बारे ।

विपत जोखिम सर्तकता र पूर्व तयारी समन्वय बारे ।

विदेशबाट फर्केका नेपालीको विवरण, क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन र राहत बारे ।

विदेशबाट फर्केका नेपालीको विवरण, क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन र राहत बारे ।

कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन

कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन