समवेदना तथा हार्दिक श्रद्घाञ्जली – फिदिम नगरपालिका वडा अध्यक्ष

समवेदना तथा हार्दिक श्रद्घाञ्जली – फिदिम नगरपालिका वडा अध्यक्ष

कोरोना रोेकथाममा गरेको अनुकरणीय कामको छोटो विवरण र फोटो बारे

कोरोना रोेकथाममा गरेको अनुकरणीय कामको छोटो विवरण र फोटो बारे

कोरोना भाइरस संक्रमण (कोलभड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमुना)

कोरोना भाइरस संक्रमण (कोलभड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमुना)

निःशुल्क दक्ष चिकित्सक तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा बारे ।

निःशुल्क दक्ष चिकित्सक तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा बारे ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा

भेरी नगरपालिकाको घटना, प्रेस विज्ञप्ति

भेरी नगरपालिकाको घटना, प्रेस विज्ञप्ति

भेरी नगरपालिकाको घटना, प्रेस विज्ञप्ति,केन्द्रिय कार्यलाय

भेरी नगरपालिकाको घटना, प्रेस विज्ञप्ति,केन्द्रिय कार्यलाय

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

प्रदेश समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा प्रेस विज्ञप्ती जारी

प्रदेश समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा प्रेस विज्ञप्ती जारी