नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा मुख्य मन्त्री ज्यूलाई ध्यानकषण पत्र ।

नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा मुख्य मन्त्री ज्यूलाई ध्यानकषण पत्र ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निर्णय प्रति संघको विज्ञप्ति

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निर्णय प्रति संघको विज्ञप्ति

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र आगामि बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र आगामि बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा

आ.व. ०७७/७८ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम बारे ।

आ.व. ०७७/७८ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम बारे ।

नगर WASH Plan सम्बन्धी गोष्ठी बारे ।

नगर WASH Plan सम्बन्धी गोष्ठी बारे ।

क्वारेन्टिनमा रहेकी महिलाको सामुहिक बलात्कारबारे नेपाल नगरपालिका संघ, महिला विभागको विज्ञप्ती

क्वारेन्टिनमा रहेकी महिलाको सामुहिक बलात्कारबारे नेपाल नगरपालिका संघ, महिला विभागको विज्ञप्ती