जोखिम उत्थानशील क्षमता वृद्धिका लागि नगरपालिका चयन बारे ।