देवदह नगर-प्रमुखलाई दिइएको धम्कीप्रति नगरपालिका संघको ध्यानाकर्षण