“निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी जिम्मेबारी, समावेशीकरणको अभ्यास र अनुभव” विषयक दूइ दिने आपसी सिकाई कार्यक्रम सहभागिता सम्बन्धमा । – सुदुरपश्चिम प्रदेश

Share

related documents