नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा मुख्य मन्त्री ज्यूलाई ध्यानकषण पत्र ।

Share
Share on facebook
Share on twitter
98075995 694150428067300 8894115763724484608 n