न्यायिक समितिको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम बारे ।