मेयरलाई सांघातिक हमला भएको प्रति ध्यानाकर्षण

Share
Share on facebook
Share on twitter