मेयरलाई सांघातिक हमला भएको प्रति ध्यानाकर्षण

Share