लैंगिक समानता अपांगता र सामाजिक समावेशीता विषयमा सामुदायिक अभ्यास (CoP) कार्यशाला गोष्ठी तथा Launching of E-Learning Courses for GESI in Local Governments

Share

नेपाल नगरपालिका संघको आयोजना तथा GIZ CDSG II को सहयोगमा लैंगिक समानता अपांगता र सामाजिक समावेशीता विषयमा सामुदायिक अभ्यास (CoP) कार्यशाला गोष्ठी तथा Launching of E-Learning Courses for GESI in Local Governments सम्बन्धी सौराहा, चितवनमा सम्पन्न भयो ।

Events information

Date of the event
06 December, 2023 21 Nov - 22 Nov 2023

Upcoming Events

View all Events
No results found