विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सरोकारवालाको विवरण बारे भर्चुअल बैठक ।