शहर एवम् स्थानिय सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय संजालको अध्यक्षमा ब्यान्जु निर्वाचित

Share
https://frontlinekhabar.com/%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%ae%e0%a5%8d-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/?fbclid=IwAR1oX9a6L2GZU0KlKjZlEQdL5ESRr6p5kYqtxzqUaikZOREWF5NCXnlLod0