सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का, शिक्षण स्वयम्सेवकका रुपमा ७५०० सय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने योजनामा लाग्यो तँगारो

Share
https://www.bikastimes.com/2021/01/59624/?fbclid=IwAR2djmepsiZdUNnmhf-kHpsF5Ee3KAELF26rZ-Zy-kTNIADER5rNHxxVMBw