सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा याेजना ज्युलाई स्थानीय सरकारका संघ महासंघको तर्फबाट ज्ञापनपत्र पेश गर्दै ।

Share

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा याेजना ज्युलाई स्थानीय सरकारका संघ महासंघको तर्फबाट ज्ञापनपत्र पेश गर्दै । चालू आ.व. मा सम्पन्न हुन नसकेका बिशेष र समपुरक अनुदान अन्तरगतका आयाेजनाकाे स्राेत सुनिश्चितताका लागि आग्रह ।