सुशासन समितिको गठन तथा सञ्चालन गर्न वनेको नियमावली सम्बन्धी भर्चुअल सुझाब सन्कलन कार्यक्रम बारे ।