स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कानून प्रति ध्यानाकर्षण