स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्री ओली

Share
https://frontlinekhabar.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%a4%e0%a4%b9%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%95%e0%a5%8b/?fbclid=IwAR1yH-7iFOME_qyYrY8HHSj2c_vkKEVRMEaNGi-gY4hLuzkXKaneakoS_E4