स्थानीय सरकारमा नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यशालामा उपस्थिती बारे