स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका सम्बन्धमा राय, सुझावका लागि भर्चुअल बैठक बारे – कर्णाली प्रदेश