Visit Website for local level and GIS map
Nepal Flag

  "Making Cities Autonomous, Prosperous and Self-reliant"

Ashok Kumar Byanju Shrestha

Ashok Kumar Byanju Shrestha

President

Mayor of Dhulikhel Municipality, Kavrepalanchowk, Pradesh 3

Mobile : 9851073175

Email : askbyanju@gmail.com

Kabita Dhungana

Kabita Dhungana

Vice President

Deputy Mayor of Belkotgadhi Municipality, Nuwakot, Pradesh 3

Mobile : 9851165730, 9851253009

Email : nirjhara.dhungana@gmail.com

Bhim Prasad Dhungana

Bhim Prasad Dhungana

General Secretary

Mayor of Nilkantha Municipality, Dhadhing, Pradesh 3

Mobile : 9851007101

Email : bim.dhading@gmail.com

Lal Kishor Shah

Lal Kishor Shah

Deputy General Secretary

Mayor of Janakpur Sub Metropolitan City, Dhanusha, Pradesh 2.

Mobile : 9854021720

Email : mayor@janakpurmun.gov.np

Ghanshyam Pandey

Ghanshyam Pandey

Treasurer

Mayor of Tulsipur Sub Metropolitan City, Dang, Pradesh 5.

Mobile : 9857823885

Email : mayor.tulsipur@gmail.com, pandeygs2002@gmail.com

Hariprabha Khadgi Shrestha

Hariprabha Khadgi Shrestha

Joint treasurer

Deputy Mayor of Kathmandu Metropolitan City, Pradesh 3.

Mobile : 9841450357, 9851279899

Email : hpkhadgi.shrestha@gmail.com

Dr. Krishna Prasad Paudel

Dr. Krishna Prasad Paudel

Member

Mayor of Jeetpur Simara Sub Metropolitan City, Bara, Pradesh 2.

Mobile : 9855022875

Email : kpbara2012@gmail.com

Dr. Dhawal Shumsher Rana

Dr. Dhawal Shumsher Rana

Member

Mayor of Nepalgunj Sub Metropolitan City, Banke, Pradesh 5.

Mobile : 9858020202

Email : dhawalshumsher.nepalgunjmun@gmail.com

Nirpa Bahadur Odd

Nirpa Bahadur Odd

Member

Mayor of Dhangadhi Sub Metropolitan City, Kailali, Pradesh 7.

Mobile : 9858423074

Email : mayor@dhangadhimun.gov.np

Manju Bhandari (Subedi)

Manju Bhandari (Subedi)

Member

Deputy Mayor of Dharan Sub Metropolitan City, Sunsari, Pradesh 2.

Mobile : 9852058198

Email : deputymayor@dharan.gov.np