Updates

प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा – जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा – जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

तालिमका लागि सहभागि सिफारिस गरिदिनुहुन ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व संकलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति सम्बन्धि परिपत्रको अवज्ञा सम्बन्धमा ।

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।