Updates

लैंगिक समानता अपांगता र सामाजिक समावेशीता विषयमा सामुदायिक अभ्यास (CoP) कार्यशाला गोष्ठी तथा Launching of E-Learning Courses for GESI in Local Governments

नेपाल नगरपालिका संघको आयोजना तथा GIZ CDSG II को सहयोगमा लैंगिक समानता अपांगता र सामाजिक समावेशीता विषयमा सामुदायिक अभ्यास (CoP) कार्यशाला गोष्ठी तथा Launching of E-Learning Courses for GESI in Local Governments सम्बन्धी सौराहा, चितवनमा सम्पन्न भयो ।

शिक्षा बिधयेकको सम्बन्घमा सॅघ/महासॅघको सॅयुक्त धारणा

अन्तर नगरपालिका राष्ट्रिय क्रसकन्ट्री दौड प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा ।

नविन सोच विचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिदिने सम्बन्धमा

युवामैत्री स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी निवेदन पेश गर्ने – राष्ट्रिय युवा परिषद

हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना

सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्य समिति वैठक र संघको रणनीतिक योजना पुनरावलोकन बारे ।

ध्यानाकर्षण

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार

आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुको विवरण सम्बन्धी विज्ञप्ति