MuAN in media

बजेटमा संघीयताको उपहास

संघीय सरकारको बजेटमा १ लाखका पनि योजना

संघीयता कायान्ावयन अध्ययन तथा अनगुमन संसदीय ष्ट्रवशषे समममत

संसदीय विशेष समितिको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने देउवा सरकारको तयारी – नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघको कडा चेतावनी

स्थानीय तहले भने : प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य

स्थानीय तहले भने- बालविकास सहजकर्तालाई तलब थपिदिन सक्दैनौं

स्थानीय तहका सरोकार समेटेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाइयो ज्ञापन

बजेटका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाध्य नभएको जनप्रतिनिधिका संगठनको भनाइ

बजेटका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाध्य नभएको जनप्रतिनिधिका संगठनको भनाइ