MuAN in media

संघीयता कायान्ावयन अध्ययन तथा अनगुमन संसदीय ष्ट्रवशषे समममत

संसदीय विशेष समितिको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने देउवा सरकारको तयारी – नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघको कडा चेतावनी

स्थानीय तहले भने : प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य

स्थानीय तहले भने- बालविकास सहजकर्तालाई तलब थपिदिन सक्दैनौं

स्थानीय तहका सरोकार समेटेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाइयो ज्ञापन

बजेटका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाध्य नभएको जनप्रतिनिधिका संगठनको भनाइ

बजेटका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाध्य नभएको जनप्रतिनिधिका संगठनको भनाइ

नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरोकार

नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा संघको कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाज्यूले स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत स्थानीय सरकारले के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिक्ता दिनु पर्दछ भन्ने विषयबारे आफ्नो भनाई राख्दै ।