Notices

संघको बिषयगत समिति गठन बारे ।

मेयरलाई सांघातिक हमला भएको प्रति ध्यानाकर्षण

कार्यविस्तृतीकरण बारे भर्चुअल अन्तरकृयामा आमन्त्रण

कार्यविस्तृतीकरण बारे भर्चुअल अन्तरकृयामा आमन्त्रण

कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता गरिदिनु हुन ।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीता अन्तरक्रिया बारे ।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीता अन्तक्रिया बारे ।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीता अन्तक्रिया तथा कार्य समिति बैठक बारे ।

भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने परिपत्र सम्बन्धमा ।

आयोजना कार्यान्वयनको म्याद थप गरी स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने सम्बन्धमा ।