Notices

अन्तर नगरपालिका राष्ट्रिय क्रसकन्ट्री दौड प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा ।

नविन सोच विचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिदिने सम्बन्धमा

युवामैत्री स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी निवेदन पेश गर्ने – राष्ट्रिय युवा परिषद

हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना

सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्य समिति वैठक र संघको रणनीतिक योजना पुनरावलोकन बारे ।

आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुको विवरण सम्बन्धी विज्ञप्ति

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तजुर्मा विषयक सम्बन्धमा

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा – “वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तजुयमा”