Notices

उत्कृष्ट नगरपालिकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने वारे ।

नगरपालिकामा नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यशालामा उपस्थिती बारे ।

लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश

निवेदन संकलन गरी पठाउने सम्वन्धमा ।

नगरपालिकामा नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यशालामा उपस्थिती बारे ।

कार्य समिति बैठक,MOU हस्ताक्षर तथा सरसफाई CWIS सम्बन्धी कार्यशाला बारे ।

स्थानीय सरकारमा नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यशालामा उपस्थिती बारे

८औं राष्ट्रिय अधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमितिको नामावली

WASH अवस्था पुनरावलोकन तथा WASH नमुना कानुन छलफल कार्यक्रम समन्धमा ।

संघको ८औं राष्ट्रिय अधिवेशन र दिगो विकास सम्मेलनमा आमन्त्रण बारे ।