Notices

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पूनः विजय भएका जनप्रतिनिधि(प्रमुख, उप प्रमुख)हरुको विवरण

नगरव्यापी समावेशी सरसफाई CWIS सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागिता बारे

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन/नगरस्तरीय समाबेशी सरसफाई (CWIS) तालिममा सहभागिता बारे ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी जिम्मेवारी, समावेशीकरणको अभ्यास र अनुभव” कार्यक्रम

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कृत फारम भर्ने म्याद थपिएको वारे ।

उत्कृष्ट नगरपालिकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने वारे ।

नगरपालिकामा नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यशालामा उपस्थिती बारे ।

लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश