Notices

“निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी जिम्मेबारी, समावेशीकरणको अभ्यास र अनुभव” विषयक दूइ दिने आपसी सिकाई कार्यक्रम सहभागिता सम्बन्धमा । – सुदुरपश्चिम प्रदेश

“सामुदायीक मेलमिलाप, अभ्यास र अनुभवहरु” बिषयमा दुई दिने आवासिय आपसी सिकाई आदान प्रदान कार्यशालाको सहभागिता सम्बन्धमा – लुम्बिनी प्रदेश

चौथों नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रर्दशनी (4th Nepal Agritech) २०७८ को सम्बन्धमा ।

न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका विवरण उपलब्ध गराई दिने बारे ।

सहभागिता सम्बन्धमा “राजश्व सुधार कार्ययोजना र आन्तरिक राजश्व बृद्धिमा परेको प्रभाव”

न्यायिक समितिको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम बारे ।

प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।

संघको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग बारे ।

प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।