Notices

निःशुल्क दक्ष चिकित्सक तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा बारे ।

कोरोना भाइरस संक्रमण (कोलभड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमुना)

कोरोना रोेकथाममा गरेको अनुकरणीय कामको छोटो विवरण र फोटो बारे

कोरोना रोेकथाममा गरेको अनुकरणीय कामको छोटो विवरण र फोटो बारे

समवेदना तथा हार्दिक श्रद्घाञ्जली – फिदिम नगरपालिका वडा अध्यक्ष

कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन

विदेशबाट फर्केका नेपालीको विवरण, क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन र राहत बारे ।

विपत जोखिम सर्तकता र पूर्व तयारी समन्वय बारे ।

समवेदना तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जली