Notices

भेरी नगरपालिकाको घटना, प्रेस विज्ञप्ति

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा

विज्ञप्ति – कलैया उपमहानगपालिका राहत वितरण

निःशुल्क दक्ष चिकित्सक तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा बारे ।

कोरोना भाइरस संक्रमण (कोलभड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमुना)

कोरोना रोेकथाममा गरेको अनुकरणीय कामको छोटो विवरण र फोटो बारे

कोरोना रोेकथाममा गरेको अनुकरणीय कामको छोटो विवरण र फोटो बारे

समवेदना तथा हार्दिक श्रद्घाञ्जली – फिदिम नगरपालिका वडा अध्यक्ष

कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन