Notices

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा – जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

तालिमका लागि सहभागि सिफारिस गरिदिनुहुन ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व संकलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति सम्बन्धि परिपत्रको अवज्ञा सम्बन्धमा ।

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा ।

विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराइ दिने बारे ।

हाते पुस्तिका मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रममा आमन्त्रण बारे ।

कार्यक्रम अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा, बीरगंज महानगरपालिका